شرکت کار نیکو – کارت ویزیت الکترونیک

درباره شرکت کارنیکو

از آنجایی که شرکت کارنیکو محصولات پیشنهادی به مشتری را کارشناسی کرده و محصولات رو متناسب با نیاز واقعی بتن طراحی میکنه لذا به لحاظ میزان مصرف کمتر و قیمت تمام شده در یک متر مکعب بتن بسیار اقتصادیتر خواهد بود.
عمده پروژه های متروی شهری در سطح کشور از محصولات پایه پلی کربوکسیلات شرکت کارنیکو اطتفاده میکنند چون ضمن کسب مقاومتهای مکانیکی بالا موجب کاهش مصرف سیمان شده واز طرفی با خمیری تر کردن بافت بتن ایجاد تراکم بالا مینماید.

ارسال پیام مستقیم